Xin thơ tán em Phương

Long Tran Van Tien • 237001 lượt xem • 17-11, 2018

Hưởng nhất em Phương

Thơ tán em Linh

Trần Văn Thanh Toàn • 77535 lượt xem • 02-12, 2018

...Anh với Linh như là kim với chỉ Mất kim rồi chỉ biết xỏ vào đâu...

Khi tôi đã quá quen với cô đơn

Trần Văn Thanh Toàn • 36 lượt xem • 30-03, 2020

Khi tôi đã quá quen với cô đơn