Xin thơ tán em Phương

Long Tran Van Tien • 254197 lượt xem • 17-11, 2018

Hưởng nhất em Phương

Thơ tán em Linh

Trần Văn Thanh Toàn • 80638 lượt xem • 02-12, 2018

...Anh với Linh như là kim với chỉ Mất kim rồi chỉ biết xỏ vào đâu...