1 - 0 cho team vòi xịt. Từ nay cũng phải đút lợn tiền mua giấy vệ sinh mới được.

1 - 0 cho team vòi xịt. Từ nay cũng phải đút lợn tiền mua giấy vệ sinh mới được.

xuất bản 18-11,2018 | 3691 lượt xem
1 - 0 cho team vòi xịt. Từ nay cũng phải đút lợn tiền mua giấy vệ sinh mới được.
Mô tả

1 - 0 cho team vòi xịt. Từ nay cũng phải đút lợn tiền mua giấy vệ sinh mới được. - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
1 - 0 cho team vòi xịt. Từ nay cũng phải đút lợn tiền mua giấy vệ sinh mới được.