Bài học rút ra là đã có ny đừng nên đi cmt dạo và nếu có thì chọn chỗ nào không có ny rồi hãy cho họa mi hót tứ tung

Bài học rút ra là đã có ny đừng nên đi cmt dạo và nếu có thì chọn chỗ nào không có ny rồi hãy cho họa mi hót tứ tung

xuất bản 16-11,2018 | 4491 lượt xem
Bài học rút ra là đã có ny đừng nên đi cmt dạo và nếu có thì chọn chỗ nào không có ny rồi hãy cho họa mi hót tứ tung
Mô tả

Bài học rút ra là đã có ny đừng nên đi cmt dạo và nếu có thì chọn chỗ nào không có ny rồi hãy cho họa mi hót tứ tung - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
Bài học rút ra là đã có ny đừng nên đi cmt dạo và nếu có thì chọn chỗ nào không có ny rồi hãy cho họa mi hót tứ tung