bây giờ mới biết là tế nhị ntn, vậy từ trước tới giờ mình k có tế nhị rồi :S

bây giờ mới biết là tế nhị ntn, vậy từ trước tới giờ mình k có tế nhị rồi :S

xuất bản 24-09,2018 | 3120 lượt xem
bây giờ mới biết là tế nhị ntn, vậy từ trước tới giờ mình k có tế nhị rồi :S
Mô tả

bây giờ mới biết là tế nhị ntn, vậy từ trước tới giờ mình k có tế nhị rồi :S - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
bây giờ mới biết là tế nhị ntn, vậy từ trước tới giờ mình k có tế nhị rồi :S