Cho không ai lấy, bán không ai mua thế mà cứ sểnh ra là mất Tiên sư bố quân khốn nạn!

Cho không ai lấy, bán không ai mua thế mà cứ sểnh ra là mất Tiên sư bố quân khốn nạn!

xuất bản 25-05,2017 | 3895 lượt xem
Cho không ai lấy, bán không ai mua thế mà cứ sểnh ra là mất Tiên sư bố quân khốn nạn!
Mô tả

Cho không ai lấy, bán không ai mua thế mà cứ sểnh ra là mất Tiên sư bố quân khốn nạn! - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
Cho không ai lấy, bán không ai mua thế mà cứ sểnh ra là mất Tiên sư bố quân khốn nạn!