- Có cô vợ như thế này thì chắc cưng hơn trứng ngỗng nữa mấy cha !!!

- Có cô vợ như thế này thì chắc cưng hơn trứng ngỗng nữa mấy cha !!!

xuất bản 17-06,2017 | 1984 lượt xem
- Có cô vợ như thế này thì chắc cưng hơn trứng ngỗng nữa mấy cha !!!
Mô tả

- Có cô vợ như thế này thì chắc cưng hơn trứng ngỗng nữa mấy cha !!! - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
- Có cô vợ như thế này thì chắc cưng hơn trứng ngỗng nữa mấy cha !!!