Công nhận! Dù có vác Rocket vào cửa tiệm cũng không thấy mấy anh ấy chạy té khói bao giờ! Vẫn niềm nở phục vụ mới vl

Công nhận! Dù có vác Rocket vào cửa tiệm cũng không thấy mấy anh ấy chạy té khói bao giờ! Vẫn niềm nở phục vụ mới vl

xuất bản 01-11,2017 | 2323 lượt xem
Công nhận! Dù có vác Rocket vào cửa tiệm cũng không thấy mấy anh ấy chạy té khói bao giờ! Vẫn niềm nở phục vụ mới vl
Mô tả

Công nhận! Dù có vác Rocket vào cửa tiệm cũng không thấy mấy anh ấy chạy té khói bao giờ! Vẫn niềm nở phục vụ mới vl - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
Công nhận! Dù có vác Rocket vào cửa tiệm cũng không thấy mấy anh ấy chạy té khói bao giờ! Vẫn niềm nở phục vụ mới vl