Đầu năm đầu tháng cả nhà ăn Tết điều độ cẩn thận nha, đừng có để bị Tào Tháo xông đất như Thầy Bói nhé

Đầu năm đầu tháng cả nhà ăn Tết điều độ cẩn thận nha, đừng có để bị Tào Tháo xông đất như Thầy Bói nhé

xuất bản 17-02,2018 | 1877 lượt xem
Đầu năm đầu tháng cả nhà ăn Tết điều độ cẩn thận nha, đừng có để bị Tào Tháo xông đất như Thầy Bói nhé
Mô tả

Đầu năm đầu tháng cả nhà ăn Tết điều độ cẩn thận nha, đừng có để bị Tào Tháo xông đất như Thầy Bói nhé - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
Đầu năm đầu tháng cả nhà ăn Tết điều độ cẩn thận nha, đừng có để bị Tào Tháo xông đất như Thầy Bói nhé