đấy cứ bảo dân IT thô nữa đi,,, có chụy gạ rồi kìa, còn cài cả phần cứng lẫn phần mềm ấy chứ

đấy cứ bảo dân IT thô nữa đi,,, có chụy gạ rồi kìa, còn cài cả phần cứng lẫn phần mềm ấy chứ

xuất bản 24-09,2017 | 6756 lượt xem
đấy cứ bảo dân IT thô nữa đi,,, có chụy gạ rồi kìa, còn cài cả phần cứng lẫn phần mềm ấy chứ
Mô tả

đấy cứ bảo dân IT thô nữa đi,,, có chụy gạ rồi kìa, còn cài cả phần cứng lẫn phần mềm ấy chứ - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
đấy cứ bảo dân IT thô nữa đi,,, có chụy gạ rồi kìa, còn cài cả phần cứng lẫn phần mềm ấy chứ