Kính thưa mấy đũy tên "Vợ" nhưng họ "Bà"... Giang hồ gọi là "Má" (T_T)!.

Kính thưa mấy đũy tên "Vợ" nhưng họ "Bà"... Giang hồ gọi là "Má" (T_T)!.

xuất bản 13-11,2017 | 2122 lượt xem
Kính thưa mấy đũy tên
Mô tả

Kính thưa mấy đũy tên "Vợ" nhưng họ "Bà"... Giang hồ gọi là "Má" (T_T)!. - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
Kính thưa mấy đũy tên "Vợ" nhưng họ "Bà"... Giang hồ gọi là "Má" (T_T)!.