nếu ngày xưa đương tăng là đàn bà thì sẽ ko cần đi lấy kinh, mà mỗi tháng kinh sẽ tự về

nếu ngày xưa đương tăng là đàn bà thì sẽ ko cần đi lấy kinh, mà mỗi tháng kinh sẽ tự về

xuất bản 09-10,2017 | 1200 lượt xem
nếu ngày xưa đương tăng là đàn bà thì sẽ ko cần đi lấy kinh, mà mỗi tháng kinh sẽ tự về
Mô tả

nếu ngày xưa đương tăng là đàn bà thì sẽ ko cần đi lấy kinh, mà mỗi tháng kinh sẽ tự về - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
nếu ngày xưa đương tăng là đàn bà thì sẽ ko cần đi lấy kinh, mà mỗi tháng kinh sẽ tự về