Nhớ ngày xưa hay nhổ tóc cho bà, mỗi lần nhổ 1 nắm, bà lấy chổi rượt...buồnn

Nhớ ngày xưa hay nhổ tóc cho bà, mỗi lần nhổ 1 nắm, bà lấy chổi rượt...buồnn

xuất bản 20-07,2019 | 229 lượt xem
Nhớ ngày xưa hay nhổ tóc cho bà, mỗi lần nhổ 1 nắm, bà lấy chổi rượt...buồnn
Mô tả

Nhớ ngày xưa hay nhổ tóc cho bà, mỗi lần nhổ 1 nắm, bà lấy chổi rượt...buồnn - ảnh vui. Hãy cùng xem ảnh chế, video hài, video hài hước, troll, nghe nhạc chế tại zuinhe.com
Nhớ ngày xưa hay nhổ tóc cho bà, mỗi lần nhổ 1 nắm, bà lấy chổi rượt...buồnn